KONTROLING I OSTALE USLUGE

Koja je frekvencija kontrolinga?

Kontroling je proces praćenja i izvještavanja financijskih i prodajnih rezultata, odnosno sveukupna interna kontrola poslovanja tvrtke. Također, kontroling je i stručna podrška vlasniku i managementu u donošenju strateških te operativnih odluka u poslovanju kroz kontrolu procesa.

Usluge kontrolinga vam trebaju kada 1) niste sigurni gdje i kako vam nastaju troškovi te koliko su profitabilni pojedini segmenti vašeg poslovanja; 2) niste u stanju efikasno mjeriti vlastitu uspješnost (KPI-jevi) zbog povećanja kompleksnosti poslovanja; 3) imate osjećaj da gubite kontrolu nad vlastitim novčanim tijekom; 4) ili niste u stanju dovoljno detaljno planirati budućnost vlastitog poslovanja.

Ako je vaša tvrtka narasla do razine da više niste u stanju kontrolirati vlastito poslovanje kao ranije, tada imate problem s nedostatnom kontroling funkcijom, odnosno s nedostatkom kontrole nad svojim financijskim aspektima poslovanja.

Ostale usluge na frekvenciji kontrolinga

Koje ostale usluge nudimo?

Usredotočeni smo na izgradnju dugoročnih odnosa s našim klijentima, s ciljem realiziranja vaših ambicija rasta i stvaranja vrijednosti. Imamo veliko iskustvo koje se odnosi na investicijsko bankarstvo, menadžersko savjetovanje, izradu stručnih analiza i studija, što nas stavlja u dobru poziciju za pružanje objektivnih strateških savjeta vašem nadzornom odboru, upravi i vama, kao vlasnicima tvrtke, u vezi sa širokim spektrom poslovnih pitanja, uključujući 1) formuliranje korporativne strategije, 2) redefiniranje poslovnog modela i proizvodnog portfolija, 3) odabir modela rasta (organski ili anorganski), 4) upravljanje kapitalom vaše tvrtke  – optimiziranje strukture kapitala s ciljem minimiziranja troškova kapitala u okviru danih ograničenja, 5) pozicioniranje na tržištu kapitala i komunikacija sa širom investicijskom zajednicom te 6) strategije odnosa s ulagačima i korporativna komunikacija s ključnim dionicima.

U slučaju da ste u ranoj fazi razvoja (start-up) i trebate rizični kapital ili kao zrela tvrtka imate potrebu za razvojnim kapitalom, odnosno trebate svježi kapital kao dio financijskog restrukturiranja uslijed poteškoća u poslovanju – spremni smo vam pomoći u procesu zadovoljenja kapitalnih potreba. Naše članstvo u Cross Border Associations i Corporate Finance in Europe udruženjima omogućuje nam pristup većem broju digitalnih platformi za razmjenu investicijskih prilika, kontakata u fondovskoj industriji investicijskog bankarstva, ali i odnosa s imućnim pojedincima. Upravo stoga možemo vam pomoći da proširite vlastiti doseg i povećate šanse za uspjeh u osiguranju potrebnih sredstava, a da pri tome u nama dobijete profesionalnu pomoć te sigurnost u ostvarenju najboljih mogućih uvjeta financiranja.

Ako pokrećete novi poslovni projekt, širite postojeće kapacitete ili prolazite kroz proces financijskog restrukturiranja, a potrebni su vam vanjski kreditni izvori, možemo vam pomoći u kontaktu s bankama, odabiru najpovoljnijih uvjeta kreditiranja te provedbi kroz postupak podnošenja kreditne aplikacije. Posebna su prednost u ovom slučaju dobri odnosi koje njegujemo s bankama na domaćem tržištu te razumijevanje bankarskih rizika, što dodatno povećava šanse za uspješnu aplikaciju i kvalitetnu prezentaciju vaših potreba.

U slučaju da trebate razvojni kapital za projekt koji se uklapa u određene natječajne uvjete javnih državnih ili EU fondova možemo vam pomoći u osiguravanju bespovratnih sredstava (grantovi) i to pisanjem projektnog prijedloga, popunjavanjem dokumentacije te vođenjem cjelokupnog postupka prijave na natječaj. Posebno uspješan niz povučenih sredstava unutar privatnog i javnog sektora imamo u sektorima znanosti, inovacija, prerađivačke industrije i poljoprivrede. Kod ovakvih usluga orijentirani smo na zahtjevnije i veće projekte. 

Restrukturiranje, optimiziranje ili proširenje poslovanja mogu stvoriti potrebu za provođenjem statusnih promjena poput spajanja, pripajanja, podjele, preoblikovanja ili pak prijenosa gospodarske cjeline. Iskustvo naših stručnjaka u provođenju istih sukladno zakonskim propisima može vam biti od pomoći, posebno u fazi promišljanja optimalne statusne promjene kao i najboljeg te porezno optimalnog načina realiziranja iste.

Kao izrazito osjetljivi i zahtjevni postupci koncesijski natječaji zahtijevaju ne samo poznavanje natječajnog procesa i pravilno iščitavanje natječajne dokumentacije, već i iskustvo u određivanju najkonkurentnijih uvjeta natječaja, koji su ključni za dobivanje koncesije. Izradom kvalitetnih i empirijski tržišno utemeljih studija gospodarske opravdanosti, pomažemo vam podnijeti najbolju ponudu te vas u cijelosti voditi kroz postupak prijave na natječaj.

Primarno nudimo poznatim klijentima iz sektora usluga, a podrazumijevaju visokokvalitetan i izvanstandardan obujam usluga. Preuzimamo potpunu brigu o vašoj poslovnoj dokumentaciji, poreznoj usklađenosti i računovodstvenoj evidenciji, koje između ostalog mogu uključivati i usluge vođenja knjiga za inozemne vlasnike, nudeći pri tom usluge sjedišta društva, usluge plaćanja računa, vođenje knjige udjela, itd.

Ključan kreativni dio naše djelatnosti jest razvoj investicijskih projekata i to često van standardnog investicijskog obrasca i forme kakvu prati fondovska industrija. Tom prilikom koristimo vlastita financijska i investicijska znanja, vlastitu mrežu poznanstava i suradnika, oslanjajući se na odlično poznavanje lokalnog tržišta i lokalnih prilika, kao i kontinuirano praćenje globalnih makro trendova, a s ciljem kreiranja jedinstvenih projekata atraktivnih za ulaganje, kako od strane domaćih tako i od strane inozemnih investitora različitih ulagačkih profila.

Hvala timu BSG Advisory na stručnosti i besprijekorno provedenom procesu preuzimanja koji je bio u interesu obje strane

Igor Drašković
Predsjednik uprave, Draco

BSG Advisory je odigrao ključnu ulogu u rješavanju gotovo bezizlazne situacije u kojoj se AC Ivančić našao nakon financijske krize. Danas smo jedna od rijetkih tvrtki koja je uspješno provela proces poslovnog i financijskog restrukturiranja bez pokretanja predstečajnog postupka.

Željko Ivančić
osnivač i CEO, AC Ivančić d.o.o.

Tim BSG Advisoryja proveo je cjelokupni postupak prodaje udjela u Bontechu stranoj multinacionalki i to na najvišoj profesionalnoj razini, ostvarivši najbolje uvjete prodaje.

Tonči Kosor
osnivač, Bontech Research CO d.o.o.

ZA USPJEŠNA RJEŠENJA
NA VAŠOJ POSLOVNOJ FREKVENCIJI