KONTROLING I OSTALE USLUGE

Koja je frekvencija kontrolinga?

Kontroling je proces praćenja i izvještavanja financijskih i prodajnih rezultata, odnosno sveukupna interna kontrola poslovanja tvrtke. Također, kontroling je i stručna podrška vlasniku i managementu u donošenju strateških te operativnih odluka u poslovanju kroz kontrolu procesa.

Usluge kontrolinga vam trebaju kada 1) niste sigurni gdje i kako vam nastaju troškovi te koliko su profitabilni pojedini segmenti vašeg poslovanja; 2) niste u stanju efikasno mjeriti vlastitu uspješnost (KPI-jevi) zbog povećanja kompleksnosti poslovanja; 3) imate osjećaj da gubite kontrolu nad vlastitim novčanim tijekom; 4) ili niste u stanju dovoljno detaljno planirati budućnost vlastitog poslovanja.

Ako je vaša tvrtka narasla do razine da više niste u stanju kontrolirati vlastito poslovanje kao ranije, tada imate problem s nedostatnom kontroling funkcijom, odnosno s nedostatkom kontrole nad svojim financijskim aspektima poslovanja.

Ostale usluge na frekvenciji kontrolinga

Koje ostale usluge nudimo?

Usredotočeni smo na izgradnju dugoročnih odnosa s našim klijentima, s ciljem realiziranja vaših ambicija rasta i stvaranja vrijednosti. Imamo veliko iskustvo koje se odnosi na investicijsko bankarstvo, menadžersko savjetovanje, izradu stručnih analiza i studija, što nas stavlja u dobru poziciju za pružanje objektivnih strateških savjeta vašem nadzornom odboru, upravi i vama, kao vlasnicima tvrtke, u vezi sa širokim spektrom poslovnih pitanja, uključujući 1) formuliranje korporativne strategije, 2) redefiniranje poslovnog modela i proizvodnog portfolija, 3) odabir modela rasta (organski ili anorganski), 4) upravljanje kapitalom vaše tvrtke  – optimiziranje strukture kapitala s ciljem minimiziranja troškova kapitala u okviru danih ograničenja, 5) pozicioniranje na tržištu kapitala i komunikacija sa širom investicijskom zajednicom te 6) strategije odnosa s ulagačima i korporativna komunikacija s ključnim dionicima.

U slučaju da ste u ranoj fazi razvoja (start-up) i trebate rizični kapital ili kao zrela tvrtka imate potrebu za razvojnim kapitalom, odnosno trebate svježi kapital kao dio financijskog restrukturiranja uslijed poteškoća u poslovanju – spremni smo vam pomoći u procesu zadovoljenja kapitalnih potreba. Naše članstvo u Cross Border Associations i Corporate Finance in Europe udruženjima omogućuje nam pristup većem broju digitalnih platformi za razmjenu investicijskih prilika, kontakata u fondovskoj industriji investicijskog bankarstva, ali i odnosa s imućnim pojedincima. Upravo stoga možemo vam pomoći da proširite vlastiti doseg i povećate šanse za uspjeh u osiguranju potrebnih sredstava, a da pri tome u nama dobijete profesionalnu pomoć te sigurnost u ostvarenju najboljih mogućih uvjeta financiranja.

Ako pokrećete novi poslovni projekt, širite postojeće kapacitete ili prolazite kroz proces financijskog restrukturiranja, a potrebni su vam vanjski kreditni izvori, možemo vam pomoći u kontaktu s bankama, odabiru najpovoljnijih uvjeta kreditiranja te provedbi kroz postupak podnošenja kreditne aplikacije. Posebna su prednost u ovom slučaju dobri odnosi koje njegujemo s bankama na domaćem tržištu te razumijevanje bankarskih rizika, što dodatno povećava šanse za uspješnu aplikaciju i kvalitetnu prezentaciju vaših potreba.

U slučaju da trebate razvojni kapital za projekt koji se uklapa u određene natječajne uvjete javnih državnih ili EU fondova možemo vam pomoći u osiguravanju bespovratnih sredstava (grantovi) i to pisanjem projektnog prijedloga, popunjavanjem dokumentacije te vođenjem cjelokupnog postupka prijave na natječaj. Posebno uspješan niz povučenih sredstava unutar privatnog i javnog sektora imamo u sektorima znanosti, inovacija, prerađivačke industrije i poljoprivrede. Kod ovakvih usluga orijentirani smo na zahtjevnije i veće projekte. 

Restrukturiranje, optimiziranje ili proširenje poslovanja mogu stvoriti potrebu za provođenjem statusnih promjena poput spajanja, pripajanja, podjele, preoblikovanja ili pak prijenosa gospodarske cjeline. Iskustvo naših stručnjaka u provođenju istih sukladno zakonskim propisima može vam biti od pomoći, posebno u fazi promišljanja optimalne statusne promjene kao i najboljeg te porezno optimalnog načina realiziranja iste.

Kao izrazito osjetljivi i zahtjevni postupci koncesijski natječaji zahtijevaju ne samo poznavanje natječajnog procesa i pravilno iščitavanje natječajne dokumentacije, već i iskustvo u određivanju najkonkurentnijih uvjeta natječaja, koji su ključni za dobivanje koncesije. Izradom kvalitetnih i empirijski tržišno utemeljih studija gospodarske opravdanosti, pomažemo vam podnijeti najbolju ponudu te vas u cijelosti voditi kroz postupak prijave na natječaj.

Primarno nudimo poznatim klijentima iz sektora usluga, a podrazumijevaju visokokvalitetan i izvanstandardan obujam usluga. Preuzimamo potpunu brigu o vašoj poslovnoj dokumentaciji, poreznoj usklađenosti i računovodstvenoj evidenciji, koje između ostalog mogu uključivati i usluge vođenja knjiga za inozemne vlasnike, nudeći pri tom usluge sjedišta društva, usluge plaćanja računa, vođenje knjige udjela, itd.

Ključan kreativni dio naše djelatnosti jest razvoj investicijskih projekata i to često van standardnog investicijskog obrasca i forme kakvu prati fondovska industrija. Tom prilikom koristimo vlastita financijska i investicijska znanja, vlastitu mrežu poznanstava i suradnika, oslanjajući se na odlično poznavanje lokalnog tržišta i lokalnih prilika, kao i kontinuirano praćenje globalnih makro trendova, a s ciljem kreiranja jedinstvenih projekata atraktivnih za ulaganje, kako od strane domaćih tako i od strane inozemnih investitora različitih ulagačkih profila.

BSG Advisory je odigrao ključnu ulogu u rješavanju gotovo bezizlazne situacije u kojoj se AC Ivančić našao nakon financijske krize. Danas smo jedna od rijetkih tvrtki koja je uspješno provela proces poslovnog i financijskog restrukturiranja bez pokretanja predstečajnog postupka.

Željko Ivančić
osnivač i CEO, AC Ivančić d.o.o.

Tim BSG Advisoryja proveo je cjelokupni postupak prodaje udjela u Bontechu stranoj multinacionalki i to na najvišoj profesionalnoj razini, ostvarivši najbolje uvjete prodaje.

Tonči Kosor
osnivač, Bontech Research CO d.o.o.

Unaprjeđenjem kontrolinga kojeg smo izvršili pod profesionalnim vodstvom BSG Advisory tima, postigli smo bolju kontrolu poslovanja poduzeća i radnih procesa, čime smo osigurali kompaniji poboljšanje performansi, uz racionalizaciju korištenja resursa.

Karlo Pavela
osnivač i CEO, Termodinamika d.o.o.

ZA USPJEŠNA RJEŠENJA
NA VAŠOJ POSLOVNOJ FREKVENCIJI