PROCJENE VRIJEDNOSTI

Koja je frekvencija procjena vrijednosti?

Spoznaja o vrijednosti poslovanja važna je za donošenje tekućih poslovnih i financijskih odluka, ali i za donošenje razvojnih odluka strateškog karaktera, kako za vlasnike i management, tako i za kreditore i poslovne partnere.

Procjena vrijednosti od posebnog je značaja kod transakcijskih postupaka gdje tvori temelj za određivanje transakcijske cijene, pri čemu je raspolaganje ažurnim, cjelovitim i nepristranim informacijama o vrijednosti predmeta transakcije od presudne važnosti – za kupca i prodavatelja.

Svakom zadatku procjene pristupamo individualno, posvećujući posebnu pažnju promišljanju o pristupu i izboru metoda, prilikom čega izričito izbjegavamo automatiziranje, odnosno standardiziranje postupka.

Sam postupak procjene vrijednosti kombinira znanje metodoloških normi s iskustvom procjenitelja, odnosno objektivne elemente s onim subjektivnima, najčešće vezanima uz pretpostavke pod kojima se procjena vrši. Iz tog se razloga procjena vrijednosti ne smatra ni znanošću ni umjetnošću, već jednostavno zanatom. Stoga, čak i uz neupitnu nepristranost i profesionalnost, iznimno je važno tko, kako, kada i zašto vrši procjenu vrijednosti. 

Mi smo upravo na frekvenciji takve usluge. Kroz kontinuirano usavršavanje, velik broj provedenih postupaka vrednovanja, ali i status nezavisnih konzultanata, svrstavaju nas u iskusne poznavatelje svoga zanata, kvalificirane za izvođenje vrlo kompleksnih procjena. Dugogodišnje iskustvo u davanju stručnih i neovisnih mišljenja poslužili su nam kao podloga kod mnogih kupoprodajnih, investicijskih, ali i drugih odluka.

Koje usluge nudimo?

BSG Advisory je odigrao ključnu ulogu u rješavanju gotovo bezizlazne situacije u kojoj se AC Ivančić našao nakon financijske krize. Danas smo jedna od rijetkih tvrtki koja je uspješno provela proces poslovnog i financijskog restrukturiranja bez pokretanja predstečajnog postupka.

Željko Ivančić
osnivač i CEO, AC Ivančić d.o.o.

Tim BSG Advisoryja proveo je cjelokupni postupak prodaje udjela u Bontechu stranoj multinacionalki i to na najvišoj profesionalnoj razini, ostvarivši najbolje uvjete prodaje.

Tonči Kosor
osnivač, Bontech Research CO d.o.o.

Unaprjeđenjem kontrolinga kojeg smo izvršili pod profesionalnim vodstvom BSG Advisory tima, postigli smo bolju kontrolu poslovanja poduzeća i radnih procesa, čime smo osigurali kompaniji poboljšanje performansi, uz racionalizaciju korištenja resursa.

Karlo Pavela
osnivač i CEO, Termodinamika d.o.o.

ZA USPJEŠNA RJEŠENJA
NA VAŠOJ POSLOVNOJ FREKVENCIJI